آشنایی با ما

مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه به عنوان یکی از مدیریت های زیر مجموعه ریاست محترم دانشگاه با ماموریت و رسالت استیفای حقوق و حفظ منافع دانشگاه به انجام وظایف خود می پردازد، که اهم شرح وظایف و اختیارات دفتر به شرح زیر می باشد:

اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دولت

الف- امور کیفری

از قبیل (اختلاس کلاه برداری خیانت در امانت سرقت جعل سوء استفاده و غیره) که مراحل آن بشرح ذیل می‌باشد.

· طرح شکایت و تنظیم شکوائیه

· تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه

· پیگیری از طریق مراجع انتظامی

· معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگیری تا حصول نتیجه و اجرای رای صادره.

ب- امور حقوقی

· تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی

· تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی و تهیه مدارک لازم.

· شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت.

· اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم.

بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه دانشگاه

· از قبیل ضرر و زیان وارده موارد تخلیه ملک مطالبه اجور معوقه الزام به انجام تعهد و با تنظیم لایحه، تهیه مدارک و مستندات لازم، شرکت در جلسات رسیدگی.

· بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری

· بررسی، شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری

· بررسی، پاسخ شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری مربوط به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دانشگاه و موسسات تابعه بخصوص واحدهای آموزشی و نیروی انسانی

بررسی و رسیدگی به قراردادها

۱- تهیه و تنظیم متن پیش نویس قراردادهای واحدهای مختلف با اشخاص حقیقی و حقوقی با نظارت اداره حقوقی.

· قراردادهای تأسیساتی، فنی، ساختمانی، عمرانی، احداث بنا رنگ‌آمیزی.

· قراردادهای خدماتی. تهیه و طبخ غذا، سرویس ایاب و ذهاب، اجاره.

· قراردادهای خرید لوازم تجهیزات (ارزی)، خرید سخت‌افزار.

· قراردادهای آموزشی پژوهشی تحقیقاتی، تبلیغاتی، مشاوره تألیف نشر کتب و مجلات.

· قراردادهای سرویس نگهداری موتورخانه تأسیسات، ساخت، حمل و نصب و راه‌اندازی.

· قراردادهای طراحی و برنامه‌ریزی نرم‌افزاری.

۲- تهیه و تنظیم متن متمم، اصلاحیه و توافق نامه‌های مربوط به قراردادها.

۳- شرکت در کمیته قراردادها، تنظیم و ارسال صورت جلسات برای اعضاء کمیته.

بررسی امور ثبتی

· نظارت و اقدام به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت.

· جمع‌آوری مدارک مورد نیاز در مورد املاکی که در حین اجرای تشریفات ثبتی مورد اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرند.

· تهیه و تنظیم اسناد (رسمی- غیررسمی) معاملات از قبیل خرید و فروش اجاره رهن.

· تقاضای صدور سند در مورد املاکی که تا کنون سند برای آنها صادر نگردیده است.