طرق شش گانه برای تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۲۰:۱۵ کد : ۲۰۰۱۲ اخبار عمومی
تعداد بازدید:۱۷۴
هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی در راستای کاهش اطاله دادرسی است که مسیر بی بازگشت و تحولی قوه قضائیه است.
طرق شش گانه برای تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در بخشی از ماده ۲۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است؛ «دادخواست و ضمائم آن باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد» که در همین راستا به بیان شرح مختصر تمامی مسیرهایی که یک دادخواست می تواند طی کند تا به شعبه دیوان عدالت اداری برسد، می پردازیم.

یکی از مسیر ها برای تقدیم دادخواست دفاتر دیوان عدالت اداری در دادگستری تمامی مراکز استانها در سراسر کشور است که بیش از ۹ سال از افتتاح آنها در سراسر کشور می گذرد، امکانی است که مسیر مسافرت به تهران را برای مردم شریف ایران در سراسر کشور کوتاه کرده و با ارائه خدمات مربوط به ارشاد مراجعین تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری را از نظر کیفیت ارائه نیز مورد بررسی قرار می دهد.

قدیمی ترین مسیر دبیرخانه مرکزی دیوان عدالت اداری که با ساز و کاری نوین در راستای کاهش اطاله دادرسی نه تنها دادخواست ها تقدیمی را دریافت می کند بلکه اقدامات مربوط به بررسی دادخواست های وارده التکرونیک را نیز انجام می دهد.

مسیر قدیمی دیگر از طریق ادارات پست سراسر کشور است که هر چند در برخی موارد بدلیل بررسی نشدن دادخواست و ضمائم از طرف افراد متخصص باعث بروز مشکلات برای تقدیم کننده دادخواست می شود و همچنین فرآیند دادرسی در اینگونه پرونده ها به صورت سنتی طی می شود ولی از این مسیر نیز همچنان امکان ارسال داد خواست را به دیوان عدالت اداری فراهم است.

مطمئن ترین مسیر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وابسته به مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه است که این مسیر هر چند نیاز مند حضور فیزیکی فرد تقدیم کننده دادخواست است اما این امکان در سراسر کشور وجود دارد و نیاز به هیچ مسافرت بین شهری ندارد.

مسیر دیگر که اخیر بدلایل فنی بخش تقدیم دادخواست بدوی آن متوقف شده است سامانه ساجد متعلق به دیوان عدالت اداری است که هم اکنون امورات مربوط به درخواست های اعمال ماده ۷۹ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دادخواست های تجدید نظرخواهی، اعداده دادرسی و دعاوی طاری به صورت خودکاربری قابل تقدیم است.

آخرین و تازه نفس ترین امکان خودکاربری سامانه خدمات الکترونیک قضایی است که در این سامانه در بخش خدمات قضایی من امکان ثبت دادخواست بدوی و تجدید نظر برقرار شده است که چشم انداز بسیار مهمی در فرآیند رسیدگی به دادخواست های دیوان عدالت اداری خواهد داشت و بستر امن و سریعی را برای مردم شریف ایران که قصد تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری را دارند فراهم می کند.

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری


نظر شما :