اخبار عمومی

به روزرسانی کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از سه سال

به روزرسانی کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از سه سال

بانک مرکزی باتوجه به تغییر سطح عمومی قیمت ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، به روزرسانی و تعدیل کرد.

ادامه مطلب