آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی

آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۹ بهمن ۱۳۹۰

مرجع تصویب : هیات وزیران

منسوخ شده

آخرین بروزرسانی : ۰۱ خرداد ۱۴۰۱