بخشنامه دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات در خصوص پاسخگویی به شکایات و مطالبات مردمی

بخشنامه دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات در خصوص پاسخگویی به شکایات و مطالبات مردمی
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

مرجع تصویب : دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

آخرین بروزرسانی : ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

کلید واژه ها: دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات پاسخگویی به شکایات و مطالبات مردمی بخشنامه وزارتی