بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان در خصوص پرداخت بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات دریافتی دانشگاه ها و بخش غیردولتی

بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان در خصوص پرداخت بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات دریافتی دانشگاه ها و بخش غیردولتی
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مرجع تصویب : صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آخرین بروزرسانی : ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

کلید واژه ها: بخشنامه وزارتی پرداخت بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات دریافتی دانشگاه ها و بخش غیردولتی