آیی نامه پژوهانه (GRANT) اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

آیی نامه پژوهانه (GRANT) اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۷ شهریور ۱۳۹۰

مرجع تصویب : وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

آخرین بروزرسانی : ۱۲ تیر ۱۴۰۱

کلید واژه ها: GRANT پژوهانه