آیین نامه بکارگیری دستیار پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

آیین نامه بکارگیری دستیار پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۸ بهمن ۱۳۹۹

مرجع تصویب : وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

آخرین بروزرسانی : ۱۲ تیر ۱۴۰۱

کلید واژه ها: دستیار پژوهشی