شیوه‌نامه شناسایی و جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی کشور

شیوه‌نامه شناسایی و جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی کشور
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

مرجع تصویب : سازمان اداری و استخدامی کشور

آخرین بروزرسانی : ۲۰ تیر ۱۴۰۱

کلید واژه ها: شیوه‌نامه شناسایی و جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی کشور نخبگان استعدادهای برتر