بخشنامه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع در خصوص هماهنگی با آن معاونت در خصوص مسائل اداری دانشگاه ها

بخشنامه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع در خصوص هماهنگی با آن معاونت در خصوص مسائل اداری دانشگاه ها
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۵ تیر ۱۴۰۱

مرجع تصویب : معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

آخرین بروزرسانی : ۰۷ مرداد ۱۴۰۱

کلید واژه ها: بخشنامه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع هماهنگی در خصوص مسائل اداری دانشگاه کاشان مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات