بخشنامه معاون حقوقی و امور مجلس در خصوص حکم مقرر در بند (چ) ماده (۴) قانون جهش تولید دانش بنیان

بخشنامه معاون حقوقی و امور مجلس در خصوص حکم مقرر در بند (چ) ماده (۴) قانون جهش تولید دانش بنیان
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۱ مرداد ۱۴۰۱

مرجع تصویب : معاون حقوقی و امور مجلس

آخرین بروزرسانی : ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

کلید واژه ها: معاون حقوقی و امور مجلس بخشنامه قانون جهش تولید دانش بنیان مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشان