بخشنامه شماره ۲ معاون حقوقی و امور مجلس در خصوص حکم مقرر در بند (چ) ماده (۴) قانون جهش تولید دانش بنیان

بخشنامه شماره ۲ معاون حقوقی و امور مجلس در خصوص حکم مقرر در بند (چ) ماده (۴) قانون جهش تولید دانش بنیان
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۶ شهریور ۱۴۰۱

مرجع تصویب : معاون حقوقی و امور مجلس

آخرین بروزرسانی : ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

کلید واژه ها: بخشنامه معاون حقوقی و امور مجلس قانون جهش تولید دانش بنیان دانشگاه کاشان مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات