بخشنامه معاون اداری، مالی و مدیریت منابع در خصوص ثبت و تکمیل اطلاعات اموال غیرمنقول در سامانه "سادا"

بخشنامه معاون اداری، مالی و مدیریت منابع در خصوص ثبت و تکمیل اطلاعات اموال غیرمنقول در سامانه "سادا"
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

مرجع تصویب : معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

آخرین بروزرسانی : ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

کلید واژه ها: سامانه سادا سامانه جامع اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی سادا بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی بخشنامه وزارتی مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشان