بخشنامه مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه در خصوص پرداخت هدیه ازدواج به کارکنان مشمول قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران

بخشنامه مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه در خصوص پرداخت هدیه ازدواج به کارکنان مشمول قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۷ مهر ۱۴۰۱

مرجع تصویب : مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

آخرین بروزرسانی : ۳۰ مهر ۱۴۰۱

کلید واژه ها: کمک هزینه ازدواج هدیه ازدواج مرکز هیات امنا قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خانواده شاهد و ایثارگران مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشان