بخشنامه معاون آموزشی در خصوص کمیته اجرایی سند تحول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بخشنامه معاون آموزشی در خصوص کمیته اجرایی سند تحول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

مرجع تصویب : معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آخرین بروزرسانی : ۲۹ آذر ۱۴۰۱

کلید واژه ها: کمیته اجرایی سند تحول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بخشنامه های وزارتی مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشان