بخشنامه دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات در خصوص لزوم ثبت اطلاعات اموال در سامانه سادا

بخشنامه دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات در خصوص لزوم ثبت اطلاعات اموال در سامانه سادا
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

مرجع تصویب : دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

آخرین بروزرسانی : ۳۰ آذر ۱۴۰۱

کلید واژه ها: دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشان لزوم ثبت اطلاعات اموال در سامانه سادا سامانه سادا