بخشنامه معاون حقوقی و امور مجلس در خصوص ممنوعیت استخدام دارندگان تابعیت به عنوان عضو هیات علمی

بخشنامه معاون حقوقی و امور مجلس در خصوص ممنوعیت استخدام دارندگان تابعیت به عنوان عضو هیات علمی
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۲ مهر ۱۴۰۱

مرجع تصویب : معاون حقوقی و امور مجلس

آخرین بروزرسانی : ۳۰ آذر ۱۴۰۱

کلید واژه ها: بخشنامه وزارتی معاون حقوقی و امور مجلس مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشان ممنوعیت استخدام دارندگان تابعیت به عنوان عضو هیات علمی