بخشنامه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تسهیل ارتباطات و تقویت همکاری ها با مجلس شورای اسلامی

بخشنامه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تسهیل ارتباطات و تقویت همکاری ها با مجلس شورای اسلامی
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۹ مهر ۱۴۰۱

مرجع تصویب : وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

آخرین بروزرسانی : ۳۰ آذر ۱۴۰۱

کلید واژه ها: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشان بخشنامه وزارتی تسهیل ارتباطات و تقویت همکاری ها با مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی