بخشنامه معاون حقوقی و امور مجلس در خصوص مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های دوران مرخصی بارداری

بخشنامه معاون حقوقی و امور مجلس در خصوص مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های دوران مرخصی بارداری
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۶ مهر ۱۴۰۱

مرجع تصویب : معاون حقوقی و امور مجلس

آخرین بروزرسانی : ۳۰ آذر ۱۴۰۱

کلید واژه ها: بخشنامه وزارتی معاون حقوقی و امور مجلس مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشان مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های دوران مرخصی بارداری مرخصی بارداری