بخشنامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص زمان پاسخگویی به شکایت و اعتراضات

بخشنامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص زمان پاسخگویی به شکایت و اعتراضات
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۱ دی ۱۴۰۱

مرجع تصویب : وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

آخرین بروزرسانی : ۱۲ دی ۱۴۰۱

کلید واژه ها: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بخشنامه وزارتی زمان پاسخگویی به شکایت و اعتراضات