بخشنامه حوزه وزارتی درخصوص پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی

بخشنامه حوزه وزارتی درخصوص پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

مرجع تصویب : مدیرکل دفتر حوزه وزارتی

آخرین بروزرسانی : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲