بخشنامه پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان کارکنان و اعضای هیات علمی

بخشنامه پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان کارکنان و اعضای هیات علمی
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

مرجع تصویب : معاون حقوقی و امور مجلس

آخرین بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

کلید واژه ها: بخشنامه وزارتی حقوق ایام مرخصی زایمان کارکنان و اعضای هیات علمی مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشان