پرداخت معافیت از پرداخت حق الثبت مربوط به سپردن تعهد رسمی دانشجویان اعزامی به خارج از کشور

پرداخت معافیت از پرداخت حق الثبت مربوط به سپردن تعهد رسمی دانشجویان اعزامی به خارج از کشور
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۳ تیر ۱۴۰۲

مرجع تصویب : سازمان امور دانشجویان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

کلید واژه ها: معافیت از پرداخت حق الثبت بخشنامه اسناد رسمی فرصت مطالعاتی مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشان دانشجویان اعزامی به خارج از کشور دانشجویان بورسیه