در خصوص مدت قرارداد های اجاره یا اذن در انتقاع

۰۹ آذر ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۹ کد : ۲۰۹۹۴ اخبار مدیریت
تعداد بازدید:۳۷۲
بر اساس نظریه مشاور وزیر در امور هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، امکان انعقاد قرارداد اجاره برای مدت بیش از یکسال و یا تمدید آن وجود ندارد.

مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه در راستای رفع برخی ابهامات ناشی از مقوله "مدت قراردادهای اجاره"، نکاتی حقوقی را به وزارت عتف، منعکس نمود و خواستار بررسی و ارائه راهکار قانونی جهت حل و فصل آن از طریق مرکز هیات های امنا به منظور شفافیت موضوع گردید.

بدیهی است؛ ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره ۱۵۲۰۱/ ت ۵۲۲۹۳ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲، حداکثر مدت ۳ سال برای قراردادهای اجاره را تجویز نموده است.

لذا، به رغم پیش بینی قانونی فوق و انعکاس مدت موصوف در آیینۀ بخشنامه ها و مصوبات، بند"ث" ماده (۴۱) و همچنین ماده (۶۱) آیین نامۀ مالی و معاملاتی دانشگاه کاشان، موضوع مصوبۀ پنجم صورتجلسۀ هشتمین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ در خصوص بازۀ زمانی مجاز برای اذن در انتفاع و اجاره اموال غیر منقول ساکت می باشد و این از موجبات بلاتکلیفی در پیش بینی مدت زمان مجاز در انعقاد قراردادهای اجاره برای دانشگاه ها گردیده است.

اکنون پرسش آن بوده است که، بنا به تصریح مفاد ماده نخست قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ناظر بر مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و همچنین نظر به صراحت ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره ۱۵۲۰۱/ ت ۵۲۲۹۳ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲، آیا دانشگاه کاشان، می تواند با جمیع اوصاف ذکر شده، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره یا اذن در انتفاع برای مدت زمان ۳ سال و یا بیش از ۳ سال و قابل تمدید، نماید؟ که مشاور وزیر در امور هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت عتف این امکان را به اصلاح مقررات فعلی موکول نموده است.

کلید واژه ها: قرارداد اجاره قرارداد اذن در انتفاع آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشان مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه مدت قرارداد اجاره


نظر شما :