اخبار مدیریت

حضور مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه کاشان در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها

حضور مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه کاشان در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها

در نشست تخصصی مدیران حقوقی دانشگاه ها که یکشنبه ۲۳ بهمن برگزار شد، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، رییس دیوان عدالت اداری، معاون حقوقی رییس جمهور، معاون حقوقی وزارت عتف و مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشان حضور داشتند.

ادامه مطلب

در خصوص مدت قرارداد های اجاره یا اذن در انتقاع

بر اساس نظریه مشاور وزیر در امور هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، امکان انعقاد قرارداد اجاره برای مدت بیش از یکسال و یا تمدید آن وجود ندارد.

ادامه مطلب