نشست هم اندیشی در خصوص فرآیند انتشار نشریه الکترونیک میان رشته ای

۲۹ آذر ۱۴۰۱ | ۱۵:۳۲ کد : ۲۱۱۰۹ اخبار مدیریت اخبار عمومی
تعداد بازدید:۳۹۰
نشست صمیمانه هم اندیشی در فرآیند انتشار نشریه الکترونیک میان رشته ای به راهبری و حضور جناب آقای دکتر محسن نیازی، ریاست محترم دانشکده علوم انسانی و حقوق برگزار گردید.

در این نشست که با انگیزه ایجاد ارتباط موثر علمی و پژوهشی میان دانشکده علوم انسانی و به ویژه گروه حقوق با پژوهشگران و دانش پویان این عرصه علمی و با هدف ارتقاء و تکامل دیدگاه های علمی در بستر موضوعات علوم انسانی منعقد گردید، جناب آقای دکتر محسن نیازی (ریاست محترم دانکشده علوم انسانی و حقوق) و جناب آقای دکتر محمدزاده (مدیر محترم برنامه ریزی و توسعه) در خصوص ضرورت های ایجاد این بنیان، آثار و نمونه های موثری که در نهایت به ارتقاء هم افزایی های علمی و کسب رتبه های حائز اهمیت منجر می گردد، سخنانی را مطرح نمودند و پس از آن، از حوزه مدیریت امور حقوقی و قراردادها، جناب آقایان محمد راحمی و هومن خرازیان به طرح مطالبی با محوریت جایگاه حقوقی موضوع و راهکارهای تعمیم موضوعات پژوهشی موردنظر در حوزه علوم انسانی پرداختند. جناب آقای دکتر کارکنان نیز در خصوص نکات اجرایی پروژه و اخذ مجوزهای لازم در پوشش ضوابط موجود مطالبی را عنوان نمودند.

امید است تا حوزه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه نسبت به هم افزایی در ارائه پیشنهاد موضوع یاری گر بوده و همچنین حوزه های برنامه ریزی و توسعه و نشریات نیز، همکاری خویش در مسیر اجرایی این موضوع را مبذول دارند.

پرواضح است با شکل گیری و استقرار نشریه موصوف گامی شایان توجه در مسیر مطالعات میان رشته ای علوم انسانی برداشته و با ارائه موضوعات علمی و پژوهشی به دو زبان انگلیسی و فارسی به فعالیت های علمی بین المللی در گرایشات حوزه علوم انسانی و به ویژه رشته حقوق افزون خواهد شد.

کلید واژه ها: نشست هم اندیشی نشست هم اندیشی در خصوص فرآیند انتشار نشریه الکترونیک میان رشته ای مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشان دانشکده علوم انسانی و حقوق نشریه حقوقی


نظر شما :