آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مقررات راجع به دانشجویان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
قانون صندوق رفاه دانشجویانقانون صندوق رفاه دانشجویانمقررات راجع به دانشجویان۰۴ اسفند ۱۳۷۱
اساسنامه صندوق رفاه دانشجویاناساسنامه صندوق رفاه دانشجویانمقررات راجع به دانشجویان۰۴ دی ۱۳۷۳
آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجوییآیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجوییمقررات راجع به دانشجویان۱۵ شهریور ۱۳۹۹
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیقانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیمقررات راجع به دانشجویان۳۱ مرداد ۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیمقررات راجع به دانشجویان۲۳ مرداد ۱۳۹۸
شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویانشیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویانمقررات راجع به دانشجویان۲۷ مرداد ۱۳۹۸
آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاههای اجراییآیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاههای اجراییمقررات راجع به دانشجویان۱۷ بهمن ۱۴۰۰
دستورالعمل همیار دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشوردستورالعمل همیار دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشورمقررات راجع به دانشجویان۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
فرم درخواست شرکت در طرح "همیار دانشجو"فرم درخواست شرکت در طرح "همیار دانشجو"مقررات راجع به دانشجویان
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشورشیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشورمقررات راجع به دانشجویانمنسوخ شده۲۵ بهمن ۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران | پرداخت شهریه دانشگاهآیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران | پرداخت شهریه دانشگاهمقررات راجع به دانشجویان۱۱ خرداد ۱۴۰۱
شیوه‌نامه شناسایی و جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی کشورشیوه‌نامه شناسایی و جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی کشورمقررات راجع به دانشجویان۲۴ خرداد ۱۴۰۱
تعهدنامه واگذاری خوابگاه دانشجویی در خصوص اموال دانشجویانتعهدنامه واگذاری خوابگاه دانشجویی در خصوص اموال دانشجویانمقررات راجع به دانشجویان
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشورشیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشورمقررات راجع به دانشجویان۰۷ تیر ۱۴۰۱
شیوه نامه اجرایی همیار دانشجو در سال ۱۴۰۱شیوه نامه اجرایی همیار دانشجو در سال ۱۴۰۱مقررات راجع به دانشجویان۱۲ شهریور ۱۴۰۱