مطالب مرتبط با کلید واژه

آیین نامه مالی و معاملاتی


قدردانی قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا از سرپرست دانشگاه کاشان

قدردانی قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا از سرپرست دانشگاه کاشان

دکتر محمد سلیمانی، قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت عتف؛ در خصوص طرح موضوعی دارای ابعاد حقوقی از سوی مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشان، نسبت به مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی از سرپرست دانشگاه قدردانی نمود.

ادامه مطلب