مطالب مرتبط با کلید واژه

دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی


دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۱۸ تا ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱)

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۱۸ تا ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱)

الف) دستور هفتگی صحن علنی مجلس روزهای: سه‌شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ چهارشنبه۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی دستور هفتگی از شنبه ۱۸ تا چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ اهم دستور جلسات مجلس: ادامه رسیدگی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس

ادامه مطلب