مطالب مرتبط با کلید واژه

قوه قضاییه


راهنمای استفاده از سامانه «سامع» قوه قضاییه

راهنمای استفاده از سامانه «سامع» قوه قضاییه

سامانه سامع (درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضاییه) به نشانی https://same.eadl.ir برای ثبت درخواست‌های اطاله دادرسی، انتقاد به فرایند دادرسی، انتقاد به نحوه اجرای آراء، درخواست اعمال ماده ۴۷۷، درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری، درخواست ارفاقات قانونی، درخواست ملاقات حضوری با مقامات قضایی، انتقاد به رفتار و عملکرد، دریافت گزارش و سایر موضوعات قضایی طراحی شده است.

ادامه مطلب