مطالب مرتبط با کلید واژه

خوابگاه دانشجویی


لزوم اخذ تعهدنامه در خصوص اموال دانشجویان به هنگام واگذاری خوابگاه دانشجویی

لزوم اخذ تعهدنامه در خصوص اموال دانشجویان به هنگام واگذاری خوابگاه دانشجویی

بنا به درخواست مدیرت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه کاشان، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی بخشنامه ای خطاب به کلیه دانشگاه ها، لزوم اخذ تعهدنامه در خصوص اموال دانشجویان به هنگام واگذاری خوابگاه دانشجویی را اعلام نموده است.

ادامه مطلب