تعهدنامه واگذاری خوابگاه دانشجویی در خصوص اموال دانشجویان

تعداد دانلود :۷۹
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ | ۲۲:۱۸
تعداد بازدید: ۷۹


کلید واژه ها: تعهدنامه واگذاری خوابگاه دانشجویی خوابگاه دانشجویی تعهدنامه دانشگاه کاشان معاونت دانشجویی مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایاتنظر شما :