پرونده اصل هفتم قانون اساسی

تعداد دانلود :۹۰
۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | ۲۲:۴۳
تعداد بازدید: ۹۰

مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران تحلیل مبانی(اصل هفتم قانون اساسی-قسمت چهارم)
دانلود فایل
1.641 MB
مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران تحلیل مبانی(اصل هفتم قانون اساسی-قسمت سوم)
دانلود فایل
0.913 MB
مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران تحلیل مبانی (اصل هفتم قانون اساسی-قسمت دوم)
دانلود فایل
1.274 MB
مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران تحلیل مبانی(اصل هفتم قانون اساسی-قسمت نخست)
دانلود فایل
1.966 MB


طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

کلید واژه ها: قانون اساسی اصل هفتم قانون اساسینظر شما :