پرونده اصل پنجاه و نهم قانون اساسی

تعداد دانلود :۵۲
۲۰ آذر ۱۴۰۱ | ۱۵:۴۹
تعداد بازدید: ۵۲

اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان(بررسی اصل پنجاه و نهم)
دانلود فایل
0.846 MB


در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

کلید واژه ها: قانون اساسی پرونده اصول قانون اساسی اصل پنجاه و نهم قانون اساسی اصل ۵۹ قانون اساسی پرونده اصل پنجاه و نهم قانون اساسی مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشاننظر شما :