پرونده اصل ششم قانون اساسی

تعداد دانلود :۵۶
۲۰ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۳۱
تعداد بازدید: ۵۶

مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ تحلیل مبانی اصل ششم قانون اساسی(قسمت سوم)
دانلود فایل
1.816 MB
مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ تحلیل مبانی اصل ششم قانون اساسی(قسمت دوم)
دانلود فایل
1.034 MB
مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ تحلیل مبانی اصل ششم قانون اساسی(قسمت نخست)
دانلود فایل
1.999 MB
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (بررسی اصل ششم)
دانلود فایل
0.546 MB


در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

کلید واژه ها: اصل ششم قانون اساسی قانون اساسینظر شما :