فرهنگ حقوقی آپارتمان نشینی

تعداد دانلود :۶۷
۱۴ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۶:۵۹
تعداد بازدید: ۶۷

فرهنگ حقوقی آپارتمان نشینی(قسمت دوم)
دانلود فایل
1.29 MB
فرهنگ حقوقی آپارتمان نشینی(قسمت نخست)
دانلود فایل
10.127 MB


کلید واژه ها: فرهنگ حقوقی آپارتمان نشینی فرهنگ حقوقی شهری و شهرنشینی آموزش حقوقی دانشگاه کاشان مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایاتنظر شما :