پرونده اصل پانزدهم قانون اساسی

تعداد دانلود :۵۵
۱۴ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۵:۲۶
تعداد بازدید: ۵۵

شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح اصل پانزدهم قانون اساسی
دانلود فایل
1.494 MB
تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ تحلیل مبانی اصل پانزدهم قانون اساسی
دانلود فایل
2.16 MB
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان(بررسی اصل پانزدهم)
دانلود فایل
0.967 MB


اصل پانزدهم:

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‌. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‌، در کنار زبان فارسی آزاد است‌.

کلید واژه ها: قانون اساسی اصل پانزدهم قانون اساسی پرونده اصول قانون اساسی پرونده اصل پانزدهم قانون اساسی دانشگاه کاشان مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایاتنظر شما :