دستور خط و فرهنگ املایی خط فارسی

تعداد دانلود :۷۳
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۸:۲۰
تعداد بازدید: ۷۳

دستور خط فارسی

کتاب دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال ۱۳۸۴ با مدیریت حسین ایوبی زاده تهیه شده است. ویژگی‌های خطّ فارسی، املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها، روش کتابت همزه، قواعد پیوسته‌نویسی یا جدانویسی، فهرست واژه‌هایی با دو یا چند املا و… برخی از موضوعات این کتاب است که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای استفاده رایگان، منتشر شده است.

دانلود فایل
0.435 MB
فرهنگ املایی خط فارسی

جدانویسی یا پیوسته‌نویسی واژه‌های مرکب و مشتق یکی از دشواری‌های زبان فارسی است. «فرهنگ املایی خط فارسی» که به کوشش دکتر علی‌اشرف صادقی و زهرا زندی‌مقدم فراهم شده پاسخی است بر این دشواری. این کتاب با پیروی از «دستور خط فارسی» فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه و از سوی همین فرهنگستان نیز برای استفاده رایگان، منتشر شده است.

دانلود فایل
3.427 MB


 خط فارسی به موجب اصل پانزدهم قانون اساسی، خط رسمی کشور است و کلیه اسناد رسمی و مکاتبات و کتابهای درسی باید به این خط نوشته شود و طبعاً چنین خطی باید قواعد و ضوابطی معلوم و مدون داشته باشد تا همگان با رعایت آنها، هویت خط را تثبیت کنند و محفوظ دارند.

کلید واژه ها: دستور خط فارسی زبان فارسی فرهنگ املایی خط فارسینظر شما :