پرونده اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی

تعداد دانلود :۵۸
۲۰ آذر ۱۴۰۱ | ۱۵:۴۷
تعداد بازدید: ۵۸

اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان(بررسی اصل پنجاه و هشتم)
دانلود فایل
1.62 MB


اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.

کلید واژه ها: قانون اساسی پرونده اصول قانون اساسی اصل ۵۸ قانون اساسی اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی پرونده اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشاننظر شما :