جزوه آموزشی «آشنایی با آیین نگارش اداری و حقوقی»

دسته : کتب حقوقی
تعداد دانلود :۴۱
۱۳ آذر ۱۴۰۲ | ۱۵:۱۹
تعداد بازدید: ۴۱


جزوه کاربردی آشنایی با آیین نگارش اداری و حقوقی از سوی معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری منتشر شده است.

کلید واژه ها: زوه آموزشی «آشنایی با آیین نگارش اداری و حقوقی» مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشاننظر شما :