"نرم افزار پلیس من"

تعداد دانلود :۱۶۵
۲۳ مهر ۱۴۰۱ | ۰۸:۲۰
تعداد بازدید: ۱۶۵


اولین نرم افزار ارائه خدمات پلیسی از طریق موبایل

این برنامه امکان استفاده آسان و سریعتر از سرویس ها و خدمات الکترونیک ناجا (پلیس) را در اختیار شما قرار می دهد

امکانات موجود در حال حاضر شامل موارد زیر است:

* راهور

* پلیس آگاهی

* گذرنامه

کلید واژه ها: پلیس من اپلیکیشن پلیس مننظر شما :