جستجو :

موبایل اپلیکیشن "تأمین‌اجتماعی من" تنها اپلیکیشن رسمی و مورد تأیید سازمان تأمین‌اجتماعی است.


به منظور تسهیل دسترسی عموم مردم شریف به‌ویژه حقوقدانان و پژوهشگران رشته حقوق و نیز کارشناسان دستگاه‌های اجرایی به مجموعه‌های قوانین و مقررات، نرم‌افزار « کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات» در قالب «همراه» ارایه شده است.


بهره برداری از خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی به صورت یکپارچه، در همه جا و هر زمان برای عموم شهروندان.


این سامانه جهت دسترسی به سامانه ابلاغ الکترونیک ، دسترسی به نوبت دهی ، دسترسی به سامانه گواهی عدم سوء پیشینه ، دسترسی به نظرسنجی ، دسترسی به سامانه اطلاع رسانی پرونده ، امکان دریافت ناتیفیکیشن طراحی گردیده است.


نرم افزار تلفن همراه «جمهور» شامل مجموعه کامل قوانین و مقررات انتخابات برای عموم مردم خصوصاً اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه حقوق عمومی قابل استفاده و بهره برداری است.