خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

تعداد دانلود :۵۹
۲۶ آذر ۱۴۰۱ | ۰۸:۳۱
تعداد بازدید: ۵۹


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- گزارش مشترک کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان در مورد نحوه عملکرد دستگاه های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامی خلاصه مذاکرات مجلس شورای اسلامی خلاصه مذاکرات ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشان خانواده و شبکه های اجتماعی حمایت از خانواده جوانی جمعیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آیین نامه داخلی مجلسنظر شما :