جستجو :

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- بررسی برنامه ها و صلاحیت آقای کیومرث هاشمی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان برای اخذ رای اعتماد


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی کیفیت اینترنت و شاخص های مرتبط با آن با رویکرد چالش های ایجاد شده برای شهروندان و کسب وکارهای اینترنتی


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون اجتماعی در تامین نظر شورای نگهبان در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- اعلام وصول یک عنوان طرح: - طرح فهرست احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل ۲- رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون عمران در تامین نظر شورای نگهبان در مورد طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها