خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

تعداد دانلود :۵۷
۱۲ دی ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۱
تعداد بازدید: ۵۷


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- گزارش اصلاحی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر و رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۲- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت تامین نظر و رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها

۳- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت تامین نظر و رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی - تخصصی

کلید واژه ها: تشکلهای صنفی شفافیت قوای سه گانه آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشان خلاصه مذاکرات مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی خلاصه مذاکرات ۱۴۰۱/۱۰/۰۵نظر شما :