خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

تعداد دانلود :۵۸
۲۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۱
تعداد بازدید: ۵۸


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- ادامه رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۲- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دو فوریتی اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

۳- تقاضای رسیدگی خارج از نوبت گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 

کلید واژه ها: قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آیین نامه داخلی مجلس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانون بودجه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور کارکنان دولت ساماندهی کارکنان دولت مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشاننظر شما :