خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

تعداد دانلود :۵۳
۲۴ دی ۱۴۰۱ | ۰۸:۵۱
تعداد بازدید: ۵۳


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در مورد سوال ملی آقای محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۲- رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد ارزیابی ابعاد چالشی صندوق های بازنشستگی و عملکرد دستگاه های اجرایی مربوط

۳- قرائت گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درخصوص تخلفات و ترک فعل های حوزه توسعه روستایی در اجرای ماده ۱۰۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۴- قرائت گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم در اجرای ماده ۲۳۴ مکرر قانون آیین نامه داخلی مجلس

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامی خلاصه مذاکرات مجلس شورای اسلامی خلاصه مذاکرات ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ سوال ملی صندوق بازنشستگی توسعه روستایی منطقه آزاد قشم مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشاننظر شما :