خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

تعداد دانلود :۵۰
۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۰
تعداد بازدید: ۵۰


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با درآمدهای عملیاتی (با محوریت درآمدهای مالیاتی) و واگذاری دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامی خلاصه مذاکرات مجلس شورای اسلامی خلاصه مذاکرات ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ درآمد مالیاتی دارایی سرمایه ای بودجه 1401 قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور کیفیت خودرو تصادف زنجیره ای بهبهان درآمد های LPG شرکت ملی گاز ایران درآمدهای عملیاتینظر شما :