خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ (صبح و بعد از ظهر) مجلس شورای اسلامی

تعداد دانلود :۴۷
۰۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۰:۴۲
تعداد بازدید: ۴۷


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - قرائت گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامه آب و هوایی پاریس

- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تحقیق و تفحص از صادرات تولیدات شرکت سیمان کردستان

- رسیدگی به گزارش نهایی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

- رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد استنکاف و نقض عوامل اجرایی در حادثه فرو ریزش ساختمان متروپل

- رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

- انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

- تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

کلید واژه ها: موافقتنامه آب و هوایی پاریس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی متروپل قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نمایندگان ناظر نماینده ناظر مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشاننظر شما :