خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

تعداد دانلود :۴۸
۰۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۰:۴۴
تعداد بازدید: ۴۸


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - گزارش اصلاحی کمیسیون قضایی و حقوقی برای تامین نظر و رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی

- گزارش اصلاحی کمیسیون قضایی و حقوقی برای تامین نظر و رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

کلید واژه ها: مالکیت صنعتی طرح حمایت از مالکیت صنعتی قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشاننظر شما :